Pressrelease, Reparations-och serviceavtal med Flexbuss

Stina Eneman Nyheter, Pressrelease

Be-Ge Lastbilar AB har fått förtroendet att sköta bussdepå samt service och reparationer åt Flexbuss Sverige AB, som investerat i flertalet nya Scania Bussar. Verksamheten kommer att bedrivas i nuvarande bussdepå på Primovägen i Oskarshamn vilken Be-Ge Lastbilar förvärvat. Be-Ge Lastbilar kommer därmed att stärka positionen inom segment Buss i regionen. Be-Ge Lastbilar har för avsikt att erbjuda nuvarande personal anställning och kommer att driva verkstaden som en egen avdelning inom Be-Ge Lastbilar. Avtalet sträcker sig i tio år framåt med start augusti 2017.

Scania presenterar den nya generationen lastbilar

Stina Eneman Nyheter

Några av dem som provkört fordonen är journalistkåren, där delar av den svenska
pressen bjöds in till DemoCenter i Södertälje. Här fick de samtidigt en genomgång
på bilen och alla detaljer som är värda att lyfta fram, hytten, förvaring, chassi,
drivlinan, säkerhet, hållbarhet med mera.

Svensk Åkeritidning lyfter bland annat fram hytten:
”Den nya Scanian hittas i omsorgen om detaljerna.Hyttmässigt finns
knappt en skruv gemensamt med nuvarande men kvalitetskänslan
är kvar och tydligt är att Scania försöker flytta begreppet premium
till en ny nivå. Det är ett rejält snäpp upp för Södertälje och klart
är att man nu interiört på allvar är och nosar personbilarnas snygg-liga i
hasorna.”

Scania lanserar en ny generation

Stina Eneman Nyheter

Den 23 augusti, kommer Scania att börja lanseringen av sin nya lastbilsgeneration genom att avslöja de första enheterna för de europeiska fjärrtransportsegmentet. Denna första lanseringen kommer att vara att den offentliga debut av den största investeringen någonsin i nya produkter och tjänster från Scania, som samtidigt firar sitt 125-års jubileum.
Scania introducerar sitt nya erbjudande i flera faser, med ett tydligt fokus på olika branscher och kundsegment, efter en noggrant planerad tidtabell. Där Scanias nuvarande och ansedda lastbilsgeneration kommer att säljas parallellt. Det gradvisa införandet av den nya generationen kommer att börja med applikationer för lastbilar på de europeiska fjärrtransportsegmentet och kommer senare att följas av ytterligare lastbilsvarianter.
Den gemensamma nämnaren är att Scania har utvecklat ett brett sortiment av skräddarsydda produkter och servicelösningar, vilka bidrar till att minska kostnaderna för drift och underhåll, och även för att öka fordonets drifttid.

Nyhetsbrev februari 2016

Stina Eneman Nyheter

Be-Ge Lastbilar blev marknadsledare 2015 i vårt område och vi tackar för det förtroende ni gett oss. Trots en tuff marknad lyckades vi återigen ta första platsen, glädjande är att SCANIA även tog marknadsledarskapet i hela Sverige

HVO – Nu i Hultsfred

Stina Eneman Nyheter

Be-Ge i Hultsfred har nu det klimatsmarta bränslet HVO, Hydrogenerated Vegetable Oil i tanken! Michael finns på plats och hjälper till med tankningen. HVO är baserat på vegetabilisk olja eller animaliska fetter som har processats vidare med hjälp av vätgas.

Grönt ljus för HVO i alla Scanias Euro 6-fordon

Stina Eneman Nyheter

Grönt ljus för HVO i alla Scanias Euro 6-fordon. Efter att HVO nu har certifierats enligt specifikationen TS159040 som ett biobränsle för vägtrafik, ger Scania grönt ljus för att driva alla Euro 6-fordon från Scania med HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Om man kör på ren HVO, som kemiskt liknar fossil diesel, kan CO2-reduktionen i bästa fall uppgå till 90 procent. HVO ger dessutom inga nämn­värda kost­nads­ökningar och påverkar varken fordonets egenskaper eller dess underhålls­behov.