Pressrelease Be-Ge Lastbilar AB förvärvar Visby Tunga Fordon AB

Stina Eneman Nyheter, Pressrelease

Pressrelease från Be-Ge Lastbilar AB

Till våra kunder och leverantörer:

Be-Ge Lastbilar AB förvärvar Visby Tunga Fordon AB. Be-Ge Koncernen förvärvar genom helägda dotterbolaget Be-Ge Lastbilar AB det gotländska bolaget Visby Tunga Fordon AB. Visby Tunga Fordon AB innehar agenturen för Scania lastbilar med där tillhörande verkstad för distriktet Gotland. Företaget har sedan långt tillbaka varit marknadsledande på Gotland. Totalt omsätter verksamheten 50 mkr och har ca 20 anställda.

”Övertagandet är ett naturligt led i Be-Ge Lastbilars expansionsstrategi som under sista året även innefattar övertagandet av en Åkeriverkstad och en servicedepå för ett 50 tal bussar. Med förvärvet förstärker och utökar Be-Ge sin organisation och återförsäljarverksamhet på ett naturligt sätt i regionen enligt Tomas Engsund, VD Be-Ge Lastbilar.”

”Jag har sedan 2003 som anställd VD i bolaget och sedermera ägare sedan 2006 varit med om att utveckla Visby Tunga Fordon AB till en verksamhet som idag verkar i en bransch under ständig utveckling och förändring. För att kunna ta nästa steg att utveckla bolaget känns det rätt att göra det tillsammans med Be-Ge. Vi har kommit överens att föra samman våra verksamheter för att kunna utveckla och bibehålla vår lokala förankring tillsammans med kunder, Scania och andra samarbetspartners i och kring transportnäringen i regionen, enligt Örjan Larsson”. 

Verksamheten övertas i sin helhet inklusive Visby Tunga Fordons moderbolag Frysen Invest AB samt Visby FordonsFinans AB från och med 1 juli 2017. Be-Ge Lastbilar har för avsikt att driva Visby Tunga Fordon vidare i bolagsform med Peter Lindström som platschef/säljare. Örjan Larsson lämnar därmed sina uppdrag i bolaget.

Vi ser fram emot ett fortsatt givande samarbete.

För mer information eller frågor kontakta:

Tomas Engsund
VD  Be-Ge Lastbilar AB
0491 – 76 15 01

Örjan Larsson
Visby Tunga Fordon AB
070 – 53 13 090