Lönsamma och hållbara affärer – vad krävs?

Stina Eneman Aktiviteter

Lönsamhet är grunden i allt företagande och detta måste kunna gå hand i hand med hållbarhet. Stärkt konkurrenskraft är nödvändig för att kunna göra klimatsmarta investeringar och möta teknikskiften.

Be-Ge Veteran 2021

Stina Eneman Aktiviteter, Nyheter

Lördagen på Be-Ge Lastbilar AB i Oskarshamn bjöd på fin veteranutställning av gamla fordon och provkörning av Scania R660 Skogsbil med nya växellådan, R530 Lastväxlare och R410 LNG Skåpbil

Be-Ge Nytt Juni

Stina Eneman Aktiviteter, Nyheter

Ett av de konstigaste åren har gått och nu är vi mitt i högsommaren med lättade restriktioner vilket vi hoppas fortgår. Under våren har vi haft 2 fantastiska bilar som åkt runt på våra ställen med kraft och miljö som fokus.