Förartjänster


Be-Ge Lastbilar AB erbjuder tillsammans med Scania olika förartjänster. Vi erbjuder en förar-utbildning där vi vidare ger ett yrkeskompetens-bevis efter avslutad utbildning. Förarcoaching som handlar om att skapa förutsättningar för ekonomiskt och miljövänligt sätt att tänka. Vi erbjuder även ett förarverktyg som ska underlätta för att hålla föraren uppdaterad med information oavsett vart den befinner sig.

Förarutbildning

Förarutbildning


Be-Ge Lastbilar AB  erbjuder tillsammans med Scania en förarutbildning som ger ett yrkeskompetensbevis. Utbildningen finns för att öka kompetensen inom branschen och vidare medverkar så att förarna kan uppfylla lagkraven.

Förarcoaching

Förarcoaching


Be-Ge Lastbilar AB erbjuder
tillammans med Scania en unik utbildning där förarcoaching
handlar om att du skapar
förutsättningar för att på ett ekonomiskt och miljövänligt
sätt bedriva verksamheten.


Förarverktyg

Förarverktyg


Be-Ge Lastbilar AB erbjuder
tillsammans med Scania ett
förarverktyg. Vårt förarverktyg är
en klocka som används för att du
ska hålla dig uppdaterad och kontrollera förarens och fordonets status. Här får du information vart du än befinner dig.