Ackreditering


Be-Ge Lastbilar AB är ackrediterade av Swedac sedan 1994. Ackreditering är ett formellt erkännande av att ett företag eller en organisation har kompetensen att utföra vissa specificerade uppgifter.


Ackreditering innebär att Swedac regelbundet och oberoende granskar kompetens och arbetsrutiner hos det företaget som är ackrediterat. Granskningen görs mot krav som finns i bestämda standarder och olika myndigheters föreskrifter.  • Kontroll av egna reperationer

    m.a.o. “Vi reparerar och släcker 2:or på ditt fordon”.

  • Installation och besiktning

    av färdskrivare.

  • Installation, reparation och ändring

    av hastinghetsregulatorer.


Ackreditering kan användas


Ackreditering kan användas för kontrollfunktioner på viktiga
områden som kvalitet, säkerhet, miljö och hälsa och då bara
på tjänster av typen provning, mätning, kalibrering, kontroll,
besiktning, certifiering, typgodkännande etcetera. Samtliga
driftställen inom Be-Ge Lastbilar AB är ackrediterade av
Swedac sedan 1994 inom nedanstående områden.