Beställningstrafik

Med en lång tradition och kunnig personal kan vi erbjuda dig en komplett bussaffär. Våra turistbussar passar många olika behov med ett kraftfullt yttre och är konstruerade för att uppfylla kraven för tillfällig men också linjetrafik över längre sträckor.

BUSSAR FÖR BESTÄLLNINGSTRAFIK

Ska en hållbar mobilitet

Minska koldioxidutsläppen är en avgörande del för att åstadkomma hållbara transporter. Genom att använda energieffektiva hybrid- eller förbränningsmotorer som drivs av förnybara bränslen kan utsläppen minskas avsevärt redan i dag. På Scania tar vi oss an utmaningen utifrån alla vinklar, för att kunna erbjuda ett brett urval av effektiva bussar av hög kvalitet och smarta tjänster som kan möta operatörernas varierande behov. Vi utvecklar våra bussar så att de uppfyller eller till och med överträffar ställda miljökrav, men utan att kompromissa med prestanda, körbarhet eller produktivitet.

Drivlinor för alla behov

Scania har omfattande erfarenhet av förnybara bränslen och har i dag ett brett utbud av drivlinor som kan drivas med bränslen som biodiesel, FAME, HVO och biogas. Användningen av dessa bränslen kan ha en stor påverkan på reduktionen av utsläppen, inte minst vid långa körsträckor. Dessutom har vi framstående hybridelektrisk teknik, vilket minskar bränsleförbrukningen och utsläppen avsevärt genom att öka drivlinans effektivitet, till exempel genom återvinning av bromsenergi. Tekniken ger dessutom en enastående körbarhet.

Energieffektivitet som gör skillnad

För att uppnå energieffektiv drift måste man överväga effekterna av produktteknik, att ha rätt fordon för användningsområdet och i toppskick via kvalitetsunderhåll. Hur föraren hanterar bussen har också stor betydelse för den totala energiförbrukningen. Scania arbetar med bränsleförbrukning utifrån flera aspekter – bränsleeffektivt, rätt specifikation, förarutbildning och förarstöd.

Bussmodeller för beställningstrafik

Vår produktportfölj innehåller bussmodeller med flera möjliga alternativ, vilket ger operatörerna möjlighet att anpassa modell och konfiguration för att på bästa sätt möta deras behov.

Scania Touring HD

Scania Touring med höggolv finns tillgänglig med ett brett urval energieffektiva och pålitliga drivlinor optimerade för bussar som kör i fjärrtrafik.

Scania K-chassi

Scanias K-chassi med höggolv uppfyller behoven hos operatörer på alla kontinenter. Optimerad för oöverträffad funktionssäkerhet, tillförlitlighet och prestanda.

Scania Irizar

Scania Irizar erbjuder bussar
med höggolv finns i ett brett urval
av energieffektiva och pålitliga
drivlinor som har optimerats
just för bussar som kör i fjärrtrafik.

Förbättrar driftekonomin

Lönsamhet för våra kunder utgör en viktig grund när vi utvecklar våra bussar och tjänster. Vi vet att det är viktigt att kunna maximera sina bussars tillgänglighet för att uppnå en mycket god driftekonomi. Därför erbjuder vi bussar som är mycket energieffektiva och pålitliga, i kombination med våra professionella tjänster.

Energieffektivitet för att sänka kostnaderna

Bränsleförbrukningen är en avgörande faktor när det gäller driftkostnader, därför kan Scanias effektiva drivlinor spara mycket pengar. Vår nya generation bussar kan spara så mycket som uppt ill 6% i bränsleförbrukning utan att ge avkall på prestandan. Därutöver kan våra tjänster för drift, underhåll och förarutbildning bidra till upp till ytterligare 10% besparingar.

Maximera driftiden

Att kunna använda bussarna maximalt är en viktig faktor för en god driftekonomi. Konstruktionen och funktionssäkerheten hos Scanias bussar, god tillgång till reservdelar och uppkopplade tjänster för underhåll och reparation säkerställer detta. Välbeprövad teknik och komponenter säkerställer tillförlitligheten, hållbarheten och robustheten som är kännetecknande för Scanias fordon. Konstruktionen skyddar även känsliga komponenter, vilket minimerar tidsödande och dyra reparationer om en olycka skulle inträffa. Våra förarstöd och bussarnas goda köregenskaper kan dessutom bidra till att förhindra olyckor.

Förar- och passagerarmiljö

Säkerheten är av yttersta vikt, oavsett om man kör landsväg med högre hastigheter eller i hektiska innerstadsmiljöer så ska passagerarna, föraren skyddas men även övriga trafikanter. Scanias bussar har högklassiga säkerhetssystem och funktioner som både hjälper till att förhindra olyckor som att minimera eventuella skador i sambans med incidenter. Utöver hög säkerhet erbjuder Scanias bussar även en trevlig miljö för både föraren och passagerarna.

Förar- och passagerarmiljö

När det gäller säkerhet för beställningstrafik omfattas den av allt från trafik i höga hastigheter på motorväg till innerstadsmiljöer med låga hastigheter och mycket trafikanter runt bussen. Scanias bussar har inbyggda säkerhetssystem av högst kvalitet för att förhindra att olyckor uppstår. Systemen hjälper till att öka förarens uppmärksamhet och vid behov även hjälpa till att kontrollera bussen. Kollisionsvarnare vid byte av körfält, uppmärksamhetsassistans, däcktrycksövervakning, säkerhetszoner och automatisk nödbromsning är några av funktionerna, Bussarna är dessutom konstruerade för att begränsa deformation och förhindra att personbilar hamnar under bussen vid en incident.

Förstklassig förarplats

Vi har utvecklat vad vi anser vara marknadens bästa förarplats. Den erbjuder bästa tänkbara arbetsmiljö med avseende på ergonomi, åtkomlighet, klimatreglering, säkerhetsfunktioner och komfort. Den utmärkta sikten från förarplatsen, den övergripande balansen, den kraftfulla och pålitliga drivlinan, och den fantastiska vändradien ger dessutom en utmärkt körbarhet. Det avancerade förarstödsystemet ger dessutom föraren en ökad kontroll över fordonet

En avkopplande passagerar-​upplevelse

Passagerarna ska kunna läsa, arbeta, titta på en film eller vila på ett bekvämt sätt under resan. Scanias bussar har en förlåtande fjädring, en effektiv växellåda i kombination med en smidig transmission, kraftfulla motorer och en välbalanserad viktfördelning som bidrar till en behaglig resa. I kombination med ett effektivt klimatsystem, låg ljudnivå och goda köregenskaper tillsammans med våra förartjänster bidrar det ytterligare till en bra passagerarkomfort.