Lärarledda fysiska utbildningar

Be-Ge Lastbilar AB erbjuder ett stort urval av utbildningar till våra kunder. Vi erbjuder även webbutbildningar som kan göras när man har tid. Man kan pausa och fortsätta utbildningen när man vill. Efter färdig webbutbildning registreras din utbildning och ett utbildningsbevis skickas till dig.

YKB Utbildningar. Be-Ge Lastbilar AB

YKB

YKB är en obligatorisk grund- och fortbildning för lastbilschaufförer. Utbildningen är uppdelad i 5 delkurser, när man har gått samtliga får man sitt YKB förnyat i 5 år. 

Kurslängd: 7 tim / delkurs 

Förkunskap: C eller D-körkort som är utfärdat innan 2009-09-10 samt är över 21 år. 

Pris: Förfrågan. Alltid inkluderat lunch, fika, utbildningsmaterial och registrering.

ADR Utbildningar

ADR

Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka regler som gäller vid förebyggande av olyckor. Om en olycka inträffar ska du veta vilka åtgärder som behöver vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. 

Kurslängd: Från 4 tim till 3 dagar. 

Förkunskap: Grundkurser på respektive nivå. 

Pris: Förfrågan. Alltid inkluderat lunch, fika, utbildningsmaterial och registrering.

APV Utbildningar. Be-Ge Lastbilar AB

APV

Kompetenskravet har 3 steg. Steg 1 och 2 är indelade i tre inriktningar (utförare) och steg 3
har en inriktning (styra/leda). Vilka krav som gäller för de olika stegen framgår i respektive
kontrakt med hänvisning till kravdokumentet TDOK 2018:0371 APV Kompetens i upphandlad
verksamhet Entreprenad och Projekteringstjänster.

Kurslängd: Från 4 tim – 2 dagar. 

Förkunskap: Grundkompetens (steg 1) när man ska gå steg 2 och 3 samt vinterväghållning. 

Pris: Förfrågan. Alltid inkluderat lunch, fika, utbildningsmaterial och registrering.

Heta Arbeten. Utbildning. Be-Ge Lastbilar AB

Heta Arbeten

Heta arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning som utförs med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor, till exempel svetsning, skärande bearbetning, lödning, torkning, uppvärmning. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga, brandvakter samt personer som utför brandfarliga arbeten är utbildade och har certifikat.

Kurslängd: 1 dag. 

Förkunskap: Inga. 

Pris: Förfrågan. Alltid inkluderat lunch, fika, utbildningsmaterial och registrering.

HLR HDLR utbildning

HLR & DHLR

HLR är en förkortning för hjärt-lungräddning. HLR är en del av första hjälpen som bör vara en färdighet som finns hos alla människor. I utbildningen får deltagarna bland annat lära sig LABC, grunder i HLR, åtgärder vid luftvägsstopp och att använda hjärtstartare. Vi vänder oss till alla företag samt privata organisationer för en kurs i hjärt- och lungräddning och hjärtstartare.

Kurslängd: 1 dag. 

Förkunskap: Inga. 

Pris: Förfrågan. Alltid inkluderat lunch, fika, utbildningsmaterial och registrering.

Fallskydd / Säkerhet

Fallskydd / Säkerhet är en utbildning som vänder sig till dig som ska arbeta på en höjd över 2 meter. Utbildningen går igenom bl.a grundprinciper och kunskap kring utrustning. 

Pris: Förfrågan. Alltid inkluderat lunch, fika, utbildningsmaterial och registrering. 

Grävmaskin / Grävlastare TYA

En utbildning för dig som vill utbilda dig till grävmaskinist och arbeta med grävmaskin, traktorgrävare eller grävlastare.

Pris: Förfrågan. Alltid inkluderat lunch, fika, utbildningsmaterial och registrering.

Hjullastare anläggning TYA

Utbildningen Hjullastare anläggning TYA är den högsta utbildningsnivån på hjullastare. Kursen vänder sig till personer som ska köra maskin i anläggningsarbeten som exempelvis anläggning av vägar, slänter eller terrasser där marken ej är hårdgjord. 

Förkunskap: Van förare av hjullastare.

Pris: Förfrågan. Alltid inkluderat lunch, fika, utbildningsmaterial och registrering.

Hjullastare gods TYA

En utbildning för dig som arbetar med godshantering som vill lasta, bära och lossa gods, dvs arbeta med godshantering. Utbildningen är även till dig som använder skopa, kranarm, pallgafflar, men även hydrauliska redskap som sopvals eller snöslunga. 

Pris: Förfrågan. Alltid inkluderat lunch, fika, utbildningsmaterial och registrering.

Kontroll av brandsläckare

Kontroll av brandsläckare är en kurs som ger dig kunskap om hur du kontrollerar brandsläckare på ADR fordon samt brandsläckare i fastigheter. 

Pris: Förfrågan.

Kran / Travers

Kursen Kran / Travers vänder sig till dig som ska koppla last till eller köra en lyftanordning eller agera signalman vid användning av c eller annan lyftanordning.

Pris: Förfrågan. Alltid inkluderat lunch, fika, utbildningsmaterial och registrering

Mobila arbetsplattformar / Skylift

En teoretisk grundkurs för användning av Saxliftar och bomliftar typ A1, A3, B1 och B3 online följs av praktisk körning. Utbildningen betonar starkt säkerhetsaspekterna kring arbetet med saxliftar, bomliftar och andra typer av liftar. 

Pris: Förfrågan. Alltid inkluderat lunch, fika, utbildningsmaterial och registrering.

Motorkap

Motorkap är en kurs om säker användning av motorkapar. I utbildningen genomförs en teoretisk grundkurs online följt av praktisk körning. 

Pris: Förfrågan. Alltid inkluderat lunch, fika, utbildningsmaterial och registrering.

Truck A och B TYA

Om du ska arbeta som truckförare måste du ha ett giltigt truckkort. I denna grundläggande utbildning med de kunskaper som behövs för att arbeta säkert.

Pris: Förfrågan. Alltid inkluderat lunch, fika, utbildningsmaterial och registrering.

Skräddarsy din utbildning

Vid behov erbjuder vi även andra utbildningar. För bokning eller mer information, vänligen kontakta oss så hjälper vi dig. 

KONTAKTA OSS

Är du intresserad av de förarutbildningar vi erbjuder eller vill du ha mer information angående en specifik utbildning?