Utbildningar

Be-Ge Lastbilar AB erbjuder ett stort urval av utbildningar till våra kunder. Vi erbjuder även webbutbildningar som kan göras när man har tid. Man kan pausa och fortsätta utbildningen när man vill. Efter färdig webbutbildning registreras din utbildning och ett utbildningsbevis skickas till dig.

YKB Utbildningar. Be-Ge Lastbilar AB

YKB

YKB är en obligatorisk grund- och fortbildning för lastbilschaufförer. Utbildningen är uppdelad i 5 delkurser, när man har gått samtliga får man sitt YKB förnyat i 5 år. 

Kurslängd: 7 tim / delkurs 

Förkunskap: C eller D-körkort som är utfärdat innan 2009-09-10 samt är över 21 år. 

Pris: Förfrågan. Alltid inkluderat lunch, fika, utbildningsmaterial och registrering.

ADR Utbildningar

ADR

Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka regler som gäller vid förebyggande av olyckor. Om en olycka inträffar ska du veta vilka åtgärder som behöver vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. 

Kurslängd: Från 4 tim till 3 dagar. 

Förkunskap: Grundkurser på respektive nivå. 

Pris: Förfrågan. Alltid inkluderat lunch, fika, utbildningsmaterial och registrering.

APV Utbildningar. Be-Ge Lastbilar AB

APV

Kompetenskravet har 3 steg. Steg 1 och 2 är indelade i tre inriktningar (utförare) och steg 3
har en inriktning (styra/leda). Vilka krav som gäller för de olika stegen framgår i respektive
kontrakt med hänvisning till kravdokumentet TDOK 2018:0371 APV Kompetens i upphandlad
verksamhet Entreprenad och Projekteringstjänster.

Kurslängd: Från 4 tim – 2 dagar. 

Förkunskap: Grundkompetens (steg 1) när man ska gå steg 2 och 3 samt vinterväghållning. 

Pris: Förfrågan. Alltid inkluderat lunch, fika, utbildningsmaterial och registrering. 

Heta Arbeten. Utbildning. Be-Ge Lastbilar AB

Heta Arbeten

Heta arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning som utförs med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor, till exempel svetsning, skärande bearbetning, lödning, torkning, uppvärmning. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga, brandvakter samt personer som utför brandfarliga arbeten är utbildade och har certifikat.

Kurslängd: 1 dag. 

Förkunskap: Inga. 

Pris: Förfrågan. Alltid inkluderat lunch, fika, utbildningsmaterial och registrering.

HLR HDLR utbildning

HLR & DHLR

HLR är en förkortning för hjärt-lungräddning. HLR är en del av första hjälpen som bör vara en färdighet som finns hos alla människor. I utbildningen får deltagarna bland annat lära sig LABC, grunder i HLR, åtgärder vid luftvägsstopp och att använda hjärtstartare. Vi vänder oss till alla företag samt privata organisationer för en kurs i hjärt- och lungräddning och hjärtstartare.

Kurslängd: 1 dag. 

Förkunskap: Inga. 

Pris: Förfrågan. Alltid inkluderat lunch, fika, utbildningsmaterial och registrering.

Färdskrivare. Be-Ge Lastbilar AB

Skräddarsy din utbildning

Vid behov erbjuder vi även andra utbildningar.

  • Fallskyddsutbildning 
  • Säkra lyft
  • Säker Schakt 
  • Truckutbildning 
  • Mobila Arbetsplattformar 
  • Grävmaskin 
  • Traversutbildning 
  • Hjullastare 
  • Kranförarutbildning  

För bokning eller mer information, vänligen kontakta oss så hjälper vi dig. 

KONTAKTA OSS

Är du intresserad av de förarutbildningar vi erbjuder eller vill du ha mer information angående en specifik utbildning?