Miljöpolicy

Be-Ge Lastbilar AB följer en aktuell miljöpolicy där samtliga medarbetare, ska följa en aktuell miljölagstiftning.

Miljölagstiftning

Be-Ge Lastbilar AB följer den aktuella miljölagstiftningen som innehåller förbättring och utveckling av nya miljömål samt förebyggande av föroreningar och skapande av hållbar utveckling.

Vi skall

Vi på Be-Ge Lastbilar AB skall ständigt förbättra oss och även, upprätta, följa upp och utveckla nya miljömål.

Sträva efter

Vi på Be-Ge Lastbilar AB skall sträva efter att byta ut produkter och tjänster mot miljövänliga alternativ för att förebygga föroreningar.

Arbeta för

Vi på Be-Ge Lastbilar AB skall arbeta för att skapa en hållbar utveckling för nuvarande och kommande generationer.

Vi köper 100% förnybar el. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid. 
Miljöintyg