Webbutbildningar

Be-Ge Lastbilar AB erbjuder ett stort urval av utbildningar till våra kunder. Vi erbjuder bl.a webbutbildningar som kan göras när man har tid. Man kan pausa och fortsätta utbildningen när man vill. Efter färdig webbutbildning registreras din utbildning och ett utbildningsbevis skickas till dig.

ADR 1.3

ADR 1.3 är en obligatorisk kurs för samtlig personal som kommer i kontakt med farligt gods.  Utbildningen går att boka och genomföra när det passar dig. Hela året, alla dagar, dygnet runt.    

Pris: Förfrågan.

Bakgavellyft

Bakgavellyft är en kurs för dig som i ditt arbete kör fordon med bakgavellyft. Utbildningen ger dig kunskap om bakgavellyft och Arbetsmiljöverkets krav.

Pris: Förfrågan. 

Brandutbildning - litiumjonbatterier

Brandutbildning – litiumjonbatterier är en kurs för dig som arbetar med eller kommer att arbeta med litiumjonbatterier i någon form. 

Pris: Förfrågan.

Buller

Buller är en kurs för dig som utsätts för buller som är skadligt för din hörsel. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2005:16) ska arbetsgivare tillgodose information och utbildning till arbetstagarna om bullerexponeringen.

Pris: Förfrågan.

Byggställning upp till 9 m

Denna kurs är för dig som bygger, ändrar eller nedmonterar ställning upp till 9 meter. 

Pris: Förfrågan. 

Elektriska anläggningar

Elektriska anläggningar är en kurs som vänder sig till chefer och arbetsledare som behöver ha kunskap om hur arbeten i elanläggningar ska kunna utföras på ett säkert sätt samt till skyddsombud som ska övervaka att reglerna efterlevs. 

Pris: Förfrågan. 

Färdskrivare. Be-Ge Lastbilar AB

Hantera färdskrivaren

Denna utbildning är för förare av fordon som har färdskrivarplikt. I kursen lär du dig hantera färdskrivaren på rätt sätt för att slippa dyra sanktionsavgifter. 

Pris: Förfrågan. 

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en kurs för dig som arbetar som miljö- och hållbarhetsansvarig. Utbildningen omfattar bl.a en grundläggande genomgång av målen i Agenda 2030, hur de är uppbyggda och dess innebörd, samt bedömning av vilka mål som är relevanta för verksamheten.

Pris: Förfrågan. 

Härdplast

Härdplast är en kurs för personer som leder eller arbetar med allergiframkallande kemiska produkter. Genom utbildningen får du rätt kunskap för att för att förhindra och minimera riskerna med att arbeta med kemiska produkter. 

Pris: Förfrågan.

Kemiska produkter

Denna utbildning är för dig som leder eller arbetar med allergiframkallande kemiska produkter. 

Pris: Förfrågan. 

 

Kvarts & Stendamm i Arbetsmiljö

Denna kurs är för dig som leder arbete eller arbetar i miljöer där kvartsdamm förekommer. 

Pris: Förfrågan. 

Slutna utrymmen

Slutna utrymmen är en kurs som vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra som behöver känna till risker som kan uppstå vid arbeten i dessa farliga miljöer för att på sådant sätt kunna vidta de åtgärder som krävs. 

Pris: Förfrågan.

Säkra lyft

Denna kurs vänder sig till dig som använder lyftanordningar som exempelvis travers, minikran, portalkran, halvportalkran, konsolkran, pelarsvängskran och väggsvängkran samt lätt lastsystem (50 – 2000kg). OBS! Ej för körning av lyftanordning.

Pris: Förfrågan.

Vibrationer

Vibrationer är en kurs som är till för alla som i arbetet använder maskiner, vare sig det är handhållna eller större fordon. Denna kurs ger dig rätt utbildning för att vara medveten om riskerna kopplat till vibrationsexponering.

Pris: Förfrågan. 

Skräddarsy din utbildning

Vid behov erbjuder vi även andra utbildningar. För bokning eller mer information, vänligen kontakta oss så hjälper vi dig. 

KONTAKTA OSS

Är du intresserad av de förarutbildningar vi erbjuder eller vill du ha mer information angående en specifik utbildning?