Kvalitet

Be-Ge Lastbilar AB levererar kvalitativa produkter och tjänster till våra kunder på avtalad tid och till rätt pris. Företaget präglas av professionella insatser som utförs av kompetent personal med rätt utrustning i funktionella lokaler.

 

Professionella insatser av kompetent personal

Vi är cerifierade

Vi är stolta att presentera att vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Aktiva Insatser

Med våra aktiva insatser, målmedveten verksamhetsstyrning, hög medarbetarkompetens tillses att verksamheten löpande blir föremål för utvärderingar som leder till ständiga förbättringar.

Våra kunders krav

Med våra löpande kundattityd-undersökningar tillser vi att våra kunders krav, önskemål och förväntningar alltid hamnar i företagets centrum. Vi skall i alla led sätta mål och arbeta med ständiga förbättringar.

Certifierade

Vi på Be-Ge Lastbilar AB  är stolta att presentera att vi är Certifierade enligt ISO 9001:15 och ISO 14001:15.

Be-Ge Lastbilar AB med org.nummer 5560926643 är certifierade av SP Forskning Provning.

Ackreditering

Be-Ge Lastbilar AB är ackrediterade av Swedac sedan 1994. Ackreditering är ett formellt erkännande av att ett företag eller en organisation har kompetensen att utföra vissa specificerade uppgifter.

Ackreditering innebär att Swedac regelbundet och oberoende granskar kompetens och arbetsrutiner hos det företaget som är ackrediterat. Granskningen görs mot krav som finns i bestämda standarder och olika myndigheters föreskrifter.

Kontroll av egna reperationer

m.a.o. “Vi reparerar och släcker 2:or på ditt fordon”.

Installation och besiktning

av färdskrivare.

Installation, reparation och ändring

av hastinghetsregulatorer.

Ackreditering kan användas

Ackreditering kan användas för kontrollfunktioner på viktiga områden som kvalitet, säkerhet, miljö och hälsa och då bara på tjänster av typen provning, mätning, kalibrering, kontroll, besiktning, certifiering, typgodkännande etcetera. Samtliga driftställen inom Be-Ge Lastbilar AB är ackrediterade av Swedac sedan 1994 inom nedanstående områden.