Färdskrivartjänster

Be-Ge Lastbilar AB erbjuder med hjälp av Scanias anslutna tjänster som färdskrivarportalen. Anslutna tjänster ger dig allt du behöver – från automatisk färdskrivarrapportering till fjärrdiagnos och förarcoachning. Våra system är extremt lätta att använda, vilket gör att de används oftare, mer ingående och med bättre resultat.

Få de grundläggande sakerna ur vägen

Din administration av färdskrivare kan vara allt från ett dagligt logistiskt irritationsmoment till ett tidsmässigt sänke för dina medarbetare. Det bästa sättet för dig att hantera färdskrivardata är att automatisera så mycket av det som möjligt. Även om det faktiska juridiska ansvaret aldrig kan outsourcas kan de kontinuerliga statusrapporterna, med analyser av potentiella juridiska problem till följd av överträdelser, förseningar, nödvändiga kalibreringar samt kommande kort- och licensutgångar, underlätta ditt arbete.

Funktioner och fördelar

Färdskrivare. Be-Ge Lastbilar AB