FinansieringBe-Ge Lastbilar AB erbjuder tillsammans med Scania specialistkunskaper om risker och restvärden inom transportindustrin. Genom detta förstår vi hur siffrorna kan påverka din verksamhet. Vi kan rekommendera dig rätt finansiella produkter som är optimerade för de skattemässiga och juridiska förhållandena i ditt land.

Flexibla lösningar och större vinst.

Scania erbjuder flexibel finansiering som passar din affärsplan och budget – oavsett om du bara ska köpa ett fordon eller om du vill expandera hela fordonsparken. Genom att ta hjälp av våra finansierings lösningar kan du utveckla din verksamhet.

Flexibel finans

Scania Finansiell Leasing


Fakta:
Scania Finans är ägare, men du har full brukanderätt till
fordonet. Du gör dina leasingbetalningar enligt en
överenskommen tidsplan och i slutet av leasingperioden
har du möjlighet att köpa ut fordonet till bokfört restvärde.
Du ansvarar för underhåll, skatter och försäkring under leasingperioden.


Fördelar:
–  Leasingavgiften är en avdragsgill kostnad i din verksamhet.

–  Potentiella skatte- och momsfördelar.

– Inbytesvärde – du tjänar på noggrant underhåll och varsam hantering.

–  Fordonet visas som en tillgång i balansräkningen .

–  Andra Scaniatjänster kan integreras.


Scania Operationell Leasing


Fakta:
Scania Finans äger fordonet. Du betalar för att du använder fordonet med en leasingavgift varje månad och lämnar tillbaka
det när avtalstiden har gått ut. Operationell leasing kombineras oftast med ett service- och reparationsavtal. Du ansvarar för skatt och försäkring under leasingperioden.


Fördelar:
– Ingen restvärdesrisk.

–  Förutsägbart kassaflöde och kassaflödesfördelar tack vare   månadskostnad för finansiering inklusive service och reparation.

–  Månadsbetalningarna bokförs som en kostnad och sänker den skattepliktiga vinsten.

–  Finansiering utanför balansräkningen.

–  Andra Scaniatjänster kan integreras.


Scania Avbetalning


Fakta:
Med Scania Avbetalning äger du fordonet från dag ett. Du tar ett lån med fordonet som säkerhet och gör avbetalningar på lånet.
Lånet återbetalas enligt överenskommen betalningsplan och betalningstid. Du gör skatteavdrag i din egen bokföring och betalar
bara ränta på det utestående värdet.

Fördelar:
–  Avskrivning i kundens egen bokföring.

–  Inbytesvärde – du tjänar på noggrant underhåll och varsam hantering.

–  Du betalar bara ränta på det utestående värdet.

–  Andra Scaniatjänster kan integreras.

Kontakta oss

Är du intresserad av de våra flexibla finans lösningar eller vill du ha mer information angående vad som kan passa dig.
Vänligen kontakta oss här


Aktuell Basränta

Vill du läsa mer om aktuell basränta kan du ladda ner aktuell basränta för Scania Finans AB gällande från och med 2022-06-01.
 Aktuell basränta