Lastbilsförsäkring


Vi skyddar din verksamhet. Om du har byggt upp en verksamhet som du tror på. Så kan alla verksamheter ha sina sårbara perioder. När du försäkrar ditt fordon söker du efter en försäkring som täcker reparationskostnaderna ifall du råkar ut för en olycka. För en olycka böjer inte bara metall. När din lastbil inte är på vägen, förlorar du inkomst för varje dag den står stilla. Det är här Scania Finans Försäkring kommer in.

Försäkring skräddarsydd för just dig

Be-Ge Lastbilar AB erbjuder tillsammans med Scania olika försäkringar. Scania Finans Försäkring
erbjuder dig mer. Först och främst, skräddarsyr vi den efter ditt företags behov. För det andra,
har vår assistans-, service- och reparationsnätverk den expertis som krävs för att få dig snabbare
tillbaka på vägen.

Flexibel finans

Scania Finans – FörsäkringTrafikförsäkring – ersätter personskador och skador på annans egendom.

Halvförsäkring – ersätter skada genom brand, stöld, glasskada, räddning, rättsskydd samt kris.

Helförsäkring – ersätter skador på det egna fordonet vid trafikolycka, dikeskörning eller skadegörelsen.

Förarens lösöre – ersätter förarens personliga tillhörigheter om de skadas under färd med fordonet.

Avställningsförsäkring – innehåller brandförsäkring, stöldförsäkring och rättsskyddsförsäkring. Man får även ersättning
om lastbilen utsätts för skadegörelse. Avställningsförsäkringen gäller bara för fordon som befinner sig i Sverige.

Avbrottsförsäkring – ger rätt till ersättning i högst 60 dagar när fordonet inte kan användas pga. stöld, brand,
kollision eller dikeskörning. Hur stor ersättningen blir beror på lastbilens ålder, vikt och körsträcka.

Körvidareförsäkring – utökar området för räddningsförsäkringen till Gröna Korts området.

Transportöransvar – lagstadgad försäkring för den som yrkesmässigt transporterar annans gods.

Bulkansvar – ersätter mottagaren om godset kontamineras.

Åkarförsäkring – anpassad företagsförsäkring för det mindre åkeriet.

Fördelar:
Om du skulle råka ut för en skada ser vi till att ditt fordon kommer till en Scaniaverkstad som har kunskap att reparera den på rätt sätt
och där Scania originaldelar är en självklarhet. Tillsammans med Scania Assistans och vårt nära samarbete med verkstäderna ser vi till
att ditt fordon snabbt kommer ut på vägarna igen.


Scania Gap – Försäkring


Scania GAP försäkring ersätter vid totalskada:

Mellanskillnaden – av återstående finansiering av fordonet och fordonets marknadsvärde

Outnyttjad – handpenning

Självrisk – upp till 25.000 kr

Hyrbil – (max belopp 10.000 kr/månad i max 3 mån)


Fördelar:
Scania GAP försäkring täcker mellanskillnaden mellan utomstående lån och lastbilens/släpets marknadsvärde
vid en totalskada. Detta innebär att du inte behöver bekymra dig om att betala den kostnaden ur egen ficka när olyckan är framme.


Kontakta oss

Kontakta oss om du är intresserad av våra
Scania försäkringar.
Kontakta oss härSCANIA Logo

Vill du läsa vidare om Scanias försäkringar kan
du gå vidare till Scanias hemsida.
Klicka här