Miljöpolicy

Be-Ge Lastbilar AB följer en aktuell miljöpolicy där samtliga medarbetare, ska följa en aktuell miljölagstiftning.


Be-Ge Lastbilar AB följer den aktuella miljölagstiftningen som innehåller förbättring och utveckling av nya miljömål samt förebyggande av föroreningar och skapande av hållbar utveckling.

Vi skall

Vi på Be-Ge Lastbilar AB
skall ständigt förbättra
oss och även, upprätta,
följa upp och utveckla
nya miljömål.

Sträva efter

Vi på Be-Ge Lastbilar AB
skall sträva efter att byta ut produkter och tjänster
mot miljövänliga alternativ för att förebygga föroreningar.

Arbeta för

Vi på Be-Ge Lastbilar AB
skall arbeta för att skapa
en hållbar utveckling för nuvarande och
kommande generationer.