Grönskogs Skogstransporter AB

Stina Eneman Nya leveranser

Grönskogs Skogstransporter AB har ersatt en äldre timmerbil mot en ny
Scania R580 LB6x4 med navreduktion.
Timmerbyggnationen har levererats av OP Höglunds AB i Säffle. Dekor kommer från Bildväxlarna i Kalmar.

Leveransort: Oskarshamn.

Tack och lycka till med er nya lastbil.