Heikki Isomettä Åkeri AB

Heikki Isomettä Åkeri AB har bytt ut sina båda tidigare Scania R580 mot 2 st Nya Scania R590 LB6x4 med Höglunds timmerrede i aluminium denna gång. Kranen är en Loglift 96 S. Be-Ge Oskarshamn har klarställt innan leverans.

Leveransort: Oskarshamn