Kommande utbildningar

Ladda ner PDF här.

Kommande utbildningar

Arbete på väg - Vinterväghållning

Lärarledd/webbutbildning   |   Certifieringen gäller i 6 år.

 • Kompetens- och certifieringskrav för personal som utför praktisk vinterväghållning, förare i vägklass 1-3.
 • Förare som utför praktisk vinterväghållning i vägklass 1-3 ska ha kompetens för uppgiften. Kravställd kompetens ska certifieras genom ett certifieringsprov enligt kompetenskrav nedan.
 • Kunna metoder, utrustning och materials lämplighet vid varierande väder och vägförhållanden samt självständigt utföra vinterväghållning i praktiken.

Utbildningen ger dig kunskap om:

 • Bärande maskiner och dess användningsområde.
 • Plogtyper: lämplighet vid olika typer av väder och vägar. Exempelvis typer av plogskär, lämplighet vid olika väglag, koppling, inställning av plog och skär.
 • Saltspridningsmetoder: lämplighet vid olika typer av väder och väglag. Exempelvis lastning, funktion, inställning, kalibrering av saltspridare. Lämpliga mängder och bredder vid saltning.
 • Mekanisk halkbekämpning: lämplighet vid olika typer av väder och vägar, lämpliga material och mängder.
 • Principskillnad för vinterväghållning mellan vintervägklass 1-3, 4-5 och GC-väg.
 • Grundläggande meteorologi såsom temperatur, fuktighet, nederbörd/ nederbördstyper, vind, lufttryck, varm/kallfronter och vägförhållandenas påverkan på framkomlighet och trafiksäkerhet.
 • Principer för förebyggande halkbekämpning.

Brandfarliga/Heta Arbeten

Heldag

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav.

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

ADR-utbildning

Heldag  |   Repetition Grund

Utbildning med syfte att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka regler som gäller vid förebyggande av olyckor.

Obs! En webbkurs ska göras innan utbildningsdagen. Den gör du hemma i din egen takt.

Brandskyddsutbildning

Halvdag  |   Förmiddag

 • Grundläggande brandkunskap
 • Ämnens egenskaper
 • Brandorsaker
 • Släckmedel
 • Släckmetoder
 • Åtgärder vid brandsläckning av vätskebrand – praktisk övning
 • Kväva brand på docka – praktisk övning
 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Utrymningsvägar, återsamlingsplatser, brandcellsgränser, checklistor

Hjärt- och lungräddning

Halvdag  |   Eftermiddag

Vi går igenom förstahjälpen, luftvägsstopp, HLR, Hjärtstartare. Deltagarna får praktiskt prova på att lägga tryckförband, stabilt sidoläge, HLR med mera.

HLR innefattar basal hjärt- lungräddning med kompressioner och inblåsning på dockor. Vikten av att våga hjälpa till och känna sig trygg i det man gör är en röd tråd genom hela kursen.

Färdskrivarutbildning

Ej digital  |  Halvdag

Lär dig att hantera färdskrivaren på rätt sätt och slippa dyra sanktionsavgifter. Frågor och diskussioner runt om vardagliga händelser tas upp och rätas ut.

Går också att boka upp till hela firman, på plats hos er.

YKB-utbildning

Heldag

Samtliga moduler. Måndag (modul 1), tisdag (modul 2) osv.