SCANIAS NYA V8-MOTORPROGRAM

770 SKÄL ATT JUBLA:

Uppdaterade Scania V8-motorer skapar rationella känslor

· Fyra nya V8-motorer och drivlinor ger bränslebesparingar på upp till sex procent

· 530, 590, 660 och 770 hk – en uppställning med oöverträffad V8-styrka

· Låg intern friktion, uppdaterad turboenhet och smarta tillbehör

· Uppdaterat efterbehandlingssystem och prestanda

· Längre och tyngre lastbilar ger ökad transporteffektivitet och lägre CO2-utsläpp, såväl med som utan biodiesel.

Scanias nya V8-motorer erbjuder inte bara rekordhög effekt utan även väsentligt förbättrad bränsleeffektivitet. Totalt kan besparingen uppgå till sex procent eller mer under rätt förhållanden. Bränslebesparingar i den storleksordningen gör självfallet stor skillnad, både långsiktigt för klimatet och här och nu för åkeriet.

– Under övergången till fossilfria transporter måste vi göra allt vi kan för att förbättra dagens lösningar, säger Alexander Vlaskamp, Executive Vice President, Head of Sales and Marketing. Man kan inte låta sitt hus brinna ner till grunden bara för att ett nytt hus håller på att byggas. Övergången måste vara smidig.

Bränslebesparingarna är resultatet av omfattande finjusteringar och utvecklingsinsatser från Scanias ingenjörer. Det handlar om teknik i framkant för att utveckla förbränningsmotorerna. Bland dessa – som möjliggjorts genom 70 nya komponenter – återfinns minskad intern friktion, högre kompression, förbättrat efterbehandlingssystem och ett nytt effektivare motorstyrsystem.

Samtidigt som elektrifiering ligger högst på dagordningen är världen alltjämt beroende av lastbilstransporter som genomförs med förbränningsmotorer. Det är just därför som Scanias nya kraftfulla V8-motorer är så viktiga:

– En typisk lastbil i fjärrtrafik i Europa kör cirka 150 000 kilometer om året, berättar Alexander Vlaskamp. En rimlig besparing i länder där längre och tyngre lastbilsekipage tillåts är 3 000–4 000 liter per år för en lastbil med vår nya V8 – en fantastisk prestation i alla avseenden.

Scanias nya generation V8-motorer kan ge bränslebesparingar på upp till sex procent i kombination med de nya Scania Opticruise-växellådorna. Det innebär en betydande reduktion av klimatavtrycket och minskade bränslekostnader.

Högsta effekten någonsin

Det mest spektakulära och det som tilldrar sig mest intresse är den toppresterande motorn på 770 hk och 3700 Nm. Det är sannolikt den kraftfullaste, seriebyggda lastbilsmotor som tillverkas. Var och när behövs all denna kraft?

– Den är givetvis inte för alla och envar men vi ser en ökad efterfrågan för lastbilar som kan hantera bruttovikter på 60 ton eller mer, särskilt för kombiekipage, säger Alexander Vlaskamp. Det snabbaste sättet att öka transporteffektiviteten är genom längre och tyngre lastbilsekipage. Den ökade bränsleförbrukningen för tyngre lastbilar kompenseras genom ökad lastkapacitet. Det ger en gynnsam CO2/ton-kalkyl och dessutom finns möjlighet att köra din Scania V8 på förnybara biobränslen.

Det är naturligt att efterfrågan på Scanias V8-motorer är störst i länder där högre bruttovikter tillåts – särskilt i de nordiska länderna. Men även på andra marknader, bland annat Italien och Spanien, liksom på vissa marknader utanför Europa, väljer många en V8 eftersom terrängen är bergig med branta stigningar och utmanande vägar.

– Vi har en tydlig bild av var de första 770 hk-lastbilarna kommer att göra skillnad, förklarar Alexander Vlaskamp. Det finns starka rationella skäl för att beställa en sådan lastbil. De kunderna är ute efter den bästa totalekonomin, väl medvetna om det faktum att ökad last innebär ökad effektivitet, ökad intjäning och ett högre andrahandsvärde. Samtidigt vet jag att många av våra kunder kommer att uppleva ren glädje i att framföra ett så fantastiskt arbetsredskap.

Läs mer om Scanias nya V8 motorer här