Fleet management


Be-Ge Lastbilar AB erbjuder Scania Fleet Management där du får ut mer av din fordonsflotta och det hjälper även att minska pappersarbete och kostnaderna.

VÄXLING

En korrekt och effektiv användning av växlar är avgörande för bränsleekonomin, säkerheten och prestandan och kan också förbättra körstilar och minska risker och kostnader.

BROMSNING

Genom att spåra förarnas bromsbeteende är det möjligt att lära ut körvanor som förbättrar säkerheten, minskar slitaget på förnybara delar och ökar produktiviteten.

HASTIGHETSKONTROLL

Att hålla en konstant hastighet kan förbättra bränsleekonomin och minska underhållskostnaderna avsevärt. Med Scanias smarta datainsamling går detta snabbt och enkelt

PAKET


Uppföljningsrapport

Uppföljningsrapport är en lättillgänglig tjänst som leder till rätt spår för att förbättra ekonomin på fordonsflottan.Kontrollpaket

Med kontrollpaketet kan du övervaka din fordonspark från vilken dator som helst på din Fleet Management Portal.Dataåtkomstpaket

Med vårt dataåtkomstpaketet kan du integrera Scaniadata med telematik från andra tillverkare.
Logistik – och fordonsadministration

Logistik- och fordonsadministration blir allt mer komplicerat.
Scania Fleet Management är en webbaserade tjänster som
kopplar dina fordon till ditt kontorssystem via trådlösa länkar
och Internet. Kommunikation mellan förarna och kontoret
förbättras avsevärt. Du kan erbjuda dina kunder snabbare
och effektivare tjänster – och driva en välfungerande och
kostnadseffektiv verksamhet.


Ger dig uppföljning

Med hjälp av detta verktyg får uppföljning av hela
flottan i realtid med avseende på fordonsnyttjande
och bränsleeffektivitet, samt färdiga miljörapporter
och en automatisk tillsynsplanering.


Kontakta oss

Har du frågor eller
vill få mer information
angående Fleet Management,
Kontakta oss här


SCANIA Logo

Gå till Scanias hemsida för att
läsa mer om Fleet management
Gå vidare till Scanias hemsida