Förnybara drivmedel


Be-Ge Lastbilar AB erbjuder tillsammans med Scania lösningar i praktiken för alternativ energi och för en hållbar framtid.

Smarta och säkra transporter

Energieffektivitet

Alternativa drivmedel och elektrifiering

Scania har en tät dialog med kunder, partner och andra intressenter och bidrar till att minska transportsektorns koldioxidavtryck och säkerställa lönsamhet genom att optimera hela flödet, från leverantör till slutkund. Vi har verktyg för att analysera och optimera enskilda fordonsparker med rätt val av alternativa drivmedel och en mer hållbar transport med förnybara drivmedel.

MÖTET
Vi diskuterar dina specifika transportbehov och utsläpp mål – och vi illustrerar hur Scania kan hjälpa dig.ANALYS
En Scaniaexpert tar närmare på din verksamhet med Fleet Composer och föreslår åtgärder som behövs för att nå dina utsläppsmål.KONTAKT
Införandet av lösningen kan omfatta nya fordon som körs på alternativa drivmedel och energibesparande åtgärder och metoder som gör dina transporter smartare och mer hållbara.

FÖRNYBARA DRIVMEDEL FÖR HÅLLBARA TRANSPORTER

Scania har det bredaste utbudet av färdiga gas-, bioetanol-, biodiesel-, HVO- och elektrifierade lösningar på marknaden. Välj mellan förnybara drivmedel för en hållbar transport.

RME
70%

Cirka 70 procents klimatreduktion. RME är biodiesel som produceras av raps, Scania har det bredaste utbudet av RME-anpassade motorer – 320, 360, 410, 450 och 580 hästkrafter.

BIOGAS
88%

Circa 90 procents klimatreduktion. Produceras till största del av avfall och restprodukter och sluter därmed kretsloppet. Gasmotorn är en specialbyggd ottomotor med liknande verkningsgrad och vridmoment som en dieselmotor. Det finns tre motorer - 280, 340 och 410 hk, med tankar för antingen komprimerad eller flytande gas.

EL
90%

Upp till 90 procents klimatreduktion med svensk el. Med den batteridrivna ellastbilen blir det möjligt att köra 100 procent utsläppsfritt 100 procent av tiden. Scanias helelektriska lastbil levererar en stabil effekt och ett omedelbart vridmoment. Med en räckvidd på upp till 250 kilometer på en laddning kan du köra både korta och medellånga rutter på el.

Elhybrid
90%

Cirka 90 procents klimatreduktion. Vår elhybrid utnyttjar kraften i både den elektriska drivlinan och den traditionella drivlinan med förbränningsmotor. Det gör att du kan köra utsläppsfritt vid behov samtidigt som du har möjlighet till utökad räckvidd när du kör på HVO eller biodiesel. Räckvidd för eldrift upp till 60 kilometer.

HVO
90%

Cirka 90 procents klimatreduktion. Syntetisk biodiesel som är identisk med fossil diesel. Produceras av olika oljor eller fetter som kan ha vegetabilisk eller animaliskt ursprung. Ren HVO, HVO100, kan användas i Scanias alla 6-klassade motorer, från 220 till 730 hästkrafter.

Etanol
90%

Upp till 90 procents klimatreduktion. Produceras av exempelvis spannmål, men också restprodukter från livsmedels- eller massindustri. Därmed sluts kretsloppen. Etanolmotor är en anpassad dieselmotor med sama verkningsgrad som en dieselmotor. Det finns två motorer, 280 eller 410.

FÖRNYBARA DRIVMEDEL - VÅRA ALTERNATIV

Här finns våra alternativ och deras främsta fördelar. Se vilka som bör fungera bäst i din verksamhet.

BÄST FÖR

 • Stadsdistribution
 • Regional distribution
 • Renhållning
 • Styckegods
 • Anläggning
 • Fjärrtransporter
 • Stadsbussar
 • Regionbussar
 • Bus Rapid Transit

FÖR- OCH NACKDELAR

 • Bäst i klassen gällande CO2-reduktion
 • Ger enastående vridmoment
 • Bäst i klassen på bränsleförbrukning
 • Låga bullernivåer
 • Kan blandas med naturgas
 • Infrastrukturen är inte fullt utbyggd. 
 • Minskad lastkapacitet (cirka 700 kg eller 675 kg)

BÄST FÖR

 • Stadsdistribution
 • Regional distribution
 • Renhållning
 • Anläggning
 • Timmertransporter
 • Volymlaster
 • Fjärrtransporter
 • Tunga transporter
 • Stadsbussar
 • Regionbussar
 • Bus Rapid Transit
 • Tillfällig trafik

FÖR- OCH NACKDELAR

 • Passar alla användningsområden
 • Lokala statliga styrmedel
 • Lätt att hantera
 • Upp till 2 % högre bränsleförbrukning
 • Begränsad tillgång till råmaterialen med lägst miljöpåverkan

BÄST FÖR

 • Stadsdistribution
 • Regional distribution
 • Renhållning
 • Anläggning
 • Timmertransporter
 • Volymlaster
 • Fjärrtransporter
 • Tunga transporter
 • Stadsbussar
 • Regionbussar
 • Bus Rapid Transit
 • Tillfällig trafik

FÖR- OCH NACKDELAR

 • Passar alla användningsområden
 • Lokala statliga styrmedel
 • Lätt att hantera
 • Upp till 6 % högre bränsleförbrukning
 • Begränsad tillgång till råmaterialen med lägst miljöpåverkan