Hållbarhet


Be-Ge Lastbilar AB erbjuder tillsammans med Scania lösningar i praktiken för alternativ energi och för en hållbar framtid.

Smarta och säkra transporter

Energieffektivitet

Alternativa drivmedel och elektrifiering

Scania har en tät dialog med kunder, partner och andra intressenter och bidrar till att minska transportsektorns koldioxidavtryck och säkerställa lönsamhet genom att optimera hela flödet, från leverantör till slutkund. Vi har verktyg för att analysera och optimera enskilda fordonsparker med rätt val av alternativa drivmedel.

MÖTET
Vi diskuterar dina specifika transportbehov och utsläpp mål – och vi illustrerar hur Scania kan hjälpa dig.

ANALYS
En Scaniaexpert tar närmare på din verksamhet med Fleet Composer och föreslår åtgärder som behövs för att nå dina utsläppsmål.

KONTAKT
Införandet av lösningen kan omfatta nya fordon som körs på alternativa drivmedel och energibesparande åtgärder och metoder som gör dina transporter smartare.

Förverkliga visioner

Scania har det bredaste utbudet av färdiga gas-, bioetanol-, biodiesel-, HVO- och elektrifierade lösningar på marknaden.

Biodiesel
67%

67 % mindre koldioxidutsläpp jämfört med standarddiesel. Biodiesel (eller FAME som i Fatty Acid Methyl Ester, fettsyrametylestrar) kan tillverkas från rapsolja och förbrukad matolja. Den finns i stora kvantiteter och kan blandas med diesel.

BIOGAS
88%

88 % mindre koldioxidutsläpp jämfört med standarddiesel. Biogas är en blandning av olika gaser som framställts genom nedbrytning av organiskt material, inklusive jordbruksavfall och kommunalt avfall.

Naturgas
15%

15 % mindre koldioxidutsläpp jämfört med standarddiesel. Naturgas är metangas från fickor i jordskorpan. Det är ett fossilt bränsle, men släpper ut mindre koldioxid än diesel.

Elektrifierande
90%

90 % mindre koldioxidutsläpp jämfört med standarddiesel (hybrid – / HVO-kombination). Hybriden körs på electricitet, i kombination med ett biodrivmedel. Detta minskar bränsleförbrukningen avsevärt, vilket i sin tur resulterar i lägre utsläppnivåer.

HVO
88%

88 % mindre koldioxidutsläpp jämfört med standarddiesel. Vätebehandlad vegetabilisk olja (HVO) kan tillverkas av spillolja, rapsolja och animaliskt fett och sedan användas för att skapa högkvalitativt, biobaserat dieselbränsle.

Bioetanol
70%

70 % mindre koldioxidutsläpp jämfört med standarddiesel. Den tillverkas av överflödig sockerrör, vete och korn och är enkel att producera. Med största sannorlikhet kommer den i framtiden att finnas i hållbara kvantiteter i hela världen.

Här finns våra alternativ och deras främsta fördelar. Se vilka som bör fungera bäst i din verksamhet.

BÄST FÖR

 • Stadsdistribution
 • Regional distribution
 • Renhållning
 • Styckegods
 • Stadsbussar
 • Regionbussar
 • Bus Rapid Transit

FÖR- OCH NACKDELAR

 • Bäst i klassen gällande CO2-reduktion
 • Ger enastående vridmoment
 • Tågvikter på upp till 44 ton
 • Bäst i klassen på bränsleförbrukning
 • Låga bullernivåer
 • Kan blandas med naturgas
 • Infrastrukturen är inte fullt utbyggd. 
 • Minskad lastkapacitet (cirka 700 kg eller 675 kg)

BÄST FÖR

 • Stadsdistribution
 • Regional distribution
 • Renhållning
 • Anläggning
 • Timmertransporter
 • Volymlaster
 • Fjärrtransporter
 • Tunga transporter
 • Stadsbussar
 • Regionbussar
 • Bus Rapid Transit
 • Tillfällig trafik

FÖR- OCH NACKDELAR

 • Passar alla användningsområden
 • Lokala statliga styrmedel
 • Lätt att hantera
 • Upp till 2 % högre bränsleförbrukning
 • Begränsad tillgång till råmaterialen med lägst miljöpåverkan

BÄST FÖR

 • Stadsdistribution
 • Regional distribution
 • Renhållning
 • Anläggning
 • Timmertransporter
 • Volymlaster
 • Fjärrtransporter
 • Tunga transporter
 • Stadsbussar
 • Regionbussar
 • Bus Rapid Transit
 • Tillfällig trafik

FÖR- OCH NACKDELAR

 • Passar alla användningsområden
 • Lokala statliga styrmedel
 • Lätt att hantera
 • Upp till 6 % högre bränsleförbrukning
 • Begränsad tillgång till råmaterialen med lägst miljöpåverkan