Arbete på väg

Arbete på väg - utbildning

Trafikverket förändrar sina krav på kompetens för Arbete på väg från 1 januari 2019.
De nya kraven införs successivt i nya upphandlingar.

Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. För att uppnå kompetenskraven behöver en person både teoretiska och praktiska kunskaper. Trafikverket kräver att de som utför arbetsuppgifter och har roller som är särskilt viktiga för att uppnå en god och säker miljö för de som utför vägarbeten och trafikanter, ska vara certifierade eller genomgå en utbildning utöver kompetenskraven.

Kompetenskravet

Kompetenskravet har 3 steg. Steg 1 och 2 är indelade i tre inriktningar (utförare) och steg 3 har en inriktning (styra och leda). Vilka krav som gäller för de olika stegen framgår i respektive kontrakt med hänvisning till kravdokumentet TDOK 2018:0371 APV Kompetens i upphandlad verksamhet – Entreprenad och Projekteringstjänster. Till detta finns tillhörande råd. Se bifogade filer längre ner.

Kompetens för arbete på väg, APV

Steg 1 Grundkompetens
Grundkompetensen i steg 1 bekräftas av arbetsgivaren med ett kompetensintyg.

Steg 2 Kompetenskrav APV utförare
Kompetenskrav med certifierings- eller utbildningskrav för personal som utför säkerhetsprioriterade arbeten.

Kompetens för vinterväghållning

För vinterväghållning har inga förändringar skett. Här räcker certifieringarna i 6 år.

Certifieringsprov och bokning

Övergångsregler i kommande upphandlingar

Trafikverket kommer i pågående entreprenader diskutera APV lösningar med respektive entreprenör, hur det gamla kompetenskraven (nivåer) kommer att hanteras i kontrakten.

Trafikverket har beslutat att en generell dispens till 2020-01-01 ska gälla för de personer som redan är certifierade enligt följande:

Det är entreprenören som har kontrakt med Trafikverket som ska informera dig eller din arbetsgivare vad som i stället gäller.

Är du intresserad av de förarutbildningar vi erbjuder eller vill du ha mer information angående en specifik utbildning?