Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en kurs för dig som arbetar som miljö- och hållbarhetsansvarig. Utbildningen omfattar bl.a en grundläggande genomgång av målen i Agenda 2030, hur de är uppbyggda och dess innebörd, samt bedömning av vilka mål som är relevanta för verksamheten.

Webbutbildning Hållbar utveckling - online på distans

Allt fler företag och organisationer ser värdet med att koppla ihop strategisk planering och hållbar utveckling med Agenda 2030. De globala målen kommer påverka agendan för regeringar och större företag, och därmed även alla de mindre verksamheter som finns i deras omgivning och marknader. De globala målen i agendan är dessutom ett utmärkt verktyg att integrera i sin väsentlighetsanalys och för att prioritera och utforma strategier och mål i verksamheten. Inte minst eftersom de hjälper er att visa hur ni bidrar positivt till den globala utvecklingen.

Certifiering

Relevanta certifieringar och föreskrifter, samt kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Webbutbildning

Du kan när som helst boka och genomföra utbildningen. Då det är en webbutbildning sker den på distans och kommer du ha tillgång till den hela året, alla dagar, dygnet runt.

Är du intresserad av de förarutbildningar vi erbjuder eller vill du ha mer information angående en specifik utbildning?