Kvarts och Stendamm
i Arbetsmiljö

Denna kurs är för dig som leder arbete eller arbetar i miljöer där kvartsdamm förekommer. 

Webbutbildning Kvarts och Stendamm i arbetsmiljö - online på distans

Kvarts är ett naturligt ämne som förekommer i de flesta bergarter och är ofarligt så länge det inte bearbetas. När det väl börjar bearbetas, som vid slipning, borrning eller bilning i betong, frigörs ett damm som är hälsofarligt. Kvartsdamm finns på många arbetsplatser, och därför är det viktigt att ha rätt kunskap kring hur hälsorisker kan förebyggas. 

Denna kurs är till för alla som leder arbete eller arbetar i miljöer där kvartsdamm förekommer. 

Enligt AFS 2015:2 22§ ska arbetsgivaren se till att alla som leder eller utför ett arbete som medför hantering av kvartshaltigt material har tillräckliga kunskaper om de hälsorisker som är förknippade med hantering av kvartshaltigt material samt om hur dessa risker ska förebyggas.

Webbutbildning

Du kan när som helst boka och genomföra utbildningen. Då det är en webbutbildning sker den på distans och kommer du ha tillgång till den hela året, alla dagar, dygnet runt.

Är du intresserad av de förarutbildningar vi erbjuder eller vill du ha mer information angående en specifik utbildning?