Slutna utrymmen

Slutna utrymmen är en kurs som vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra som behöver känna till risker som kan uppstå vid arbeten i dessa farliga miljöer för att på sådant sätt kunna vidta de åtgärder som krävs.

Webbutbildning Slutna utrymmen - online på distans

Om kursen

Kurs som vänder sig till chefer arbetsledare, skyddsombud och andra som behöver känna till de risker som kan uppstå vid arbeten i dessa farliga miljöer för att på sådant sätt kunna vidta de åtgärder som krävs. Kursen är också lämplig för de arbetstagare vars arbete kan ske eller kommer att ske i slutna utrymmen, t.ex. svetsare, mekaniker och reparatörer.

Webbutbildning

Du kan när som helst boka och genomföra utbildningen. Då det är en webbutbildning sker den på distans och kommer du ha tillgång till den hela året, alla dagar, dygnet runt.

Är du intresserad av de förarutbildningar vi erbjuder eller vill du ha mer information angående en specifik utbildning?